2. Yüz Günlük Planda Çevre Bakanlığı Neler Yapacak

Toplamda 454 hedefin yer aldığı programda doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda 39 proje yer aldı.

Hedefler arasında Kanal İstanbul Projesi imar çalışmasının devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesi, Sıfır Atık Projesi’nin uygulamaya geçtiği kamu kurumu sayısının 13 bine çıkarılması, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında bölgesel uyum platformu oluşturulması ve risk analizinin yapılması ile 40,8 km bisiklet yolu, 3,5 km yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve 12 bin m2 gürültü bariyeri yapılması gibi hedefler yer aldı.

Programda yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğundaki hedefler şu şekilde.

 • 81 İl’e Millet Bahçelerinin Yaygınlaştırılması
 • Kanal İstanbul Projesine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planı çalışmalarına devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesi
 • Sıfır Atık Projesi uygulamalarının yaygınlaştırılması kapsamında uygulamaya geçilen kamu kurumu sayısının 13.000’e yükseltilmesi
 • İstanbul Esenler ve Üsküdar Çamlıca Riskli Alan Kentsel Dönüşüm Projelerinin ihalelerinin gerçekleştirilmesi ve inşaatlarına başlanılması
 • Emlak Bankası’nın yapılandırma sürecinin tamamlanarak faaliyete geçirilmesi
 • Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında bölgesel uyum platformu oluşturulması ve risk analizinin yapılması
 • Köy yerleşmelerinin planlı ve düzenli gelişimini teminen mevzuat düzenlenmesi ve tasarım kılavuzlarının hazırlanması
 • Ankara ve İstanbul’da belirlenen alanlarda “Sanayi Alanı” olarak imar planlarının yapılması ve yatırımcı kurum, kuruluş ve belediyelere devrinin sağlanması.
 • Konut Piyasası Takip Sisteminin kurulması çalışmalarına başlanılması
 • Köy ve mahallelerde sosyal dokuyu geliştirmek üzere konak, kıraathane, kütüphane gibi işlevlere sahip çok amaçlı Millet Konakları’nın yapılması kapsamında uygulama projelerinin hazırlanması ve ihale süreçlerinin başlatılması
 • Konya, Kırşehir, Çorum, Kastamonu ve Trabzon illerinde tescil harici alanların tescillerinin yapılmasına yönelik pilot çalışmanın ihale edilmesi
 • Yerel Yönetimlerin Altyapısının Güçlendirilmesi amacıyla yol, içmesuyu, atıksu, jeotermal ishale hattı gibi toplam 74 adet yapım işinin tamamlanması ve 14 adet yeni yapım işinin başlatılması
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile “Yatırımlar İçin Arazi İhtiyacı Analizi” nin yapılması
 • Katı Atık Programı (KAP) kapsamında toplam 18 adet katı atık toplama, taşıma, geri kazanım ve bertaraf tesisinin inşaat, proje ve ihalelerinin yapılması
 • Daha yeşil ve yaşanabilir şehirler hedefi kapsamında 40,8 km bisiklet yolu, 3,5 km yeşil yürüyüş yolu, çevre dostu sokak ve 12 bin m2 gürültü bariyeri yapılması
 • Şehit aileleri, harp ve vazife malullerine faizsiz konut kredisi kullandırılması
 • 9.000 konut ve sosyal donatının tamamlanması ÇŞB-18 10.000 aileye sosyal konut satışının gerçekleştirilmesi
 • 20 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazının yatırım teşvik belgeli yatırımcılar için arz edilmesi
 • 40 milyon m² yüzölçümlü Hazine taşınmazları üzerinde ağaçlandırma, hayvancılık ve tıbbi, aromatik ve süs bitkileri yetiştiriciliği faaliyetlerinin yapılmasının desteklenmesi
 • Turizm tesislerinin sözleşme sürelerinin uzatılması işlemlerine başlanılması
 • 20 bin hak sahibi çiftçimiz tarafından kullanılan tarım arazilerinin hak sahiplerine doğrudan ve uygun bedelle kiralanması
 • Tarihten referans alan projeler ile 200 adet Geleneksel Diyarbakır Evi Projesi’nin tamamlanması, Bolu, Kocaeli, Sakarya, Düzce Zonguldak illerinde yöresel konut projelerine başlanması, kamu binaları tasarım rehberinin hazırlanması
 • 5 ilde 19 farklı tipte Konut Projesinin tamamlanması
 • İmar mevzuatı/hukukuna ilişkin ikincil mevzuat düzenlemelerinin yapılması
 • 3 Boyutlu Şehir Modelleri Üretimi ilk etap ihalelerin yapılması
 • e-Devlet kapısında ve internet ortamında gerçekleştirilen çevre, şehircilik ve tapu işlemlerinin artırılması kapsamında 30 hizmetin daha e devlet kapısına entegre edilmesi
 • Vatandaşlarımızın ve yabancı yatırımcıların ülkemizdeki taşınmaz yatırımlarına yönelik olarak bulundukları ülkelerden işlem yapabilmelerinin sağlanması ve ülkemize yabancı sermaye akışının hızlandırılması amacıyla Tapu ve Kadastro Yurt Dışı Teşkilatının açılması çalışmalarına başlanması
 • Akıllı şehirlerin altyapısını oluşturmak üzere 2019-2022 Ulusal Akıllı Kent Stratejisi ve Eylem Planının tamamlanması ve izlenmesi
 • Kentsel Dönüşüm Projelerinin Hazırlığında Ve Uygulamasında Sosyal Boyutun Güçlendirilmesi Projesinin hayata geçirilmesi
 • 5 adet Tapu Bölge Müdürlüğündeki Osmanlıca sicillerin Merkez Arşivine Toplanması ve Tasnifi’nin yapılması
 • Türkiye Anıt Ağaç ve Mağara Atlasının hazırlanması
 • Kara ve Deniz Koruma Alanlarının Arttırılması kapsamında Salda Gölü ve Karaburun ve Ildır Körfezinin Özel Çevre Koruma alanı olarak ilan sürecine kadar olan işlemlerin tamamlanması
 • Akıllı çevre denetimleri ve Atığım Geri Dönüşüyor çalışmasının başlatılması
 • Kirleticilerin kimlik tespiti, denizlerde ve havzalarda tespit edilmiş sıcak noktaların sürekli olarak izlenmesi ve Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemine geçilmesi (MELBES)
 • Ankara Kızılay Saraçoğlu Mahallesindeki ilk toplu konut projesinin özgün dokusunun korunarak yenilenmesi için ihaleye çıkılması
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ile kampüs alanlarının rehabilitasyonu ve koru alanlarının oluşturulması
 • 79 ilde toplam 240 açılış yapılması, 33 ilde 52 temel atılması
 • “Türkiye Mekânsal Strateji Planı” ön hazırlık, araştırma ve analizlerinin tamamlanması ve plan hazırlama sürecinin başlatılması. 

Kaynak yeşil ekonomi 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir