Belediyeler Acil olarak Sıfır Atık Müdürlükleri Kurmalı ve Harekete Geçmelidir.

Bugün Paris anlaşması gibi bir çok uluslararası sözleşmeler artık sadece ülkeleri değil yerel yönetimleride bağlamaktadır. Devlet politika olarak bunu benimsemese bile yerel yönetimler bu konularda kendi imkanları dahilinde çalışmalar yapabilmektedir. Bu noktadan hareketle, birçok belediyemize baktığımızda dağınık ve plansız bir atık yönetim anlayışı olduğunu görüyoruz. Belki de sorunun en temelden […]

Plastik Poşet Beyanlarınızı Yaptınız mı ?

872 sayılı Kanun’un Ek 11. maddesi gereği, plastik poşetlerden elde edilen geri kazanım katılım payına ilişkin beyannamenin, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi izleyen ayın 15 ine kadar beyan edilmesi, hesaplanan geri kazanım katılım payı tutarının ise beyanı izleyen ikinci ayın son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.Buna göre Ocak 2019 ayına ilişkin Plastik […]