TÜRKİYE’DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK TOPLAMA SİSTEMİ BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRKİYE’DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK TOPLAMA SİSTEMİ BİR MODEL ÖNERİSİ  13 Eylül 2019 Ülkemizde sürdürülebilir bir atık yönetim modeli olmaması, kaynak verimliliği, istihdam, geri dönüşüm oranları gibi birçok konuyu direkt olarak etkilemektedir. Birçok bölgede farklı yöntemlerle atıklar yönetirlerken, bu yönetimin maliyeti ikinci planda kalmaktadır. Sadece kapı önlerinde çöp görülmemesi mantığıyla yapılan atık […]

Sıfır Atık Yönetmelik Değerlendirmesi

Sıfır Atık Yönetmeliği Değerlendirmesi Merakla beklenen sıfır atık yönetmeliği 12 Temmuz tarihinde yayınlandı. Her zamanki gibi taslaktan çok farklı bir yönetmelik ortaya çıktı. Bu yönetmelik bir çatı yönetmelik olmaktan çıkartılarak sadece bir belgenin nasıl alınabileceğini anlatan bir hal almıştır.  Bazı önemli hususlar; Daha önceki taslakta, kurumlar sıfır atık belgesi aldıklarında […]

Hindistan Plastik İthalatını Yasaklıyor.

Times of India web sitesinden, Hindistan Çevre Bakanlığı’nın plastik atıkların ithalatına tamamen yasak getirdi. 1 Mart’ta yayınlanan Bakanlık basın açıklamasından alıntı yapıldı. Yasağın ne zaman yürürlüğe gireceğini belirtmiyor, ancak Times makalesinde, bir bakanlık görevlisi düzenlemedeki değişikliği “acil” olarak nitelendiriyor. Çin, 2018’de plastik hurda ithalatına% 100 yasak getirdiğinden, Hindistan dahil diğer […]

Belediyeler Acil olarak Sıfır Atık Müdürlükleri Kurmalı ve Harekete Geçmelidir.

Bugün Paris anlaşması gibi bir çok uluslararası sözleşmeler artık sadece ülkeleri değil yerel yönetimleride bağlamaktadır. Devlet politika olarak bunu benimsemese bile yerel yönetimler bu konularda kendi imkanları dahilinde çalışmalar yapabilmektedir. Bu noktadan hareketle, birçok belediyemize baktığımızda dağınık ve plansız bir atık yönetim anlayışı olduğunu görüyoruz. Belki de sorunun en temelden […]

Plastik Poşet Beyanlarınızı Yaptınız mı ?

872 sayılı Kanun’un Ek 11. maddesi gereği, plastik poşetlerden elde edilen geri kazanım katılım payına ilişkin beyannamenin, ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi izleyen ayın 15 ine kadar beyan edilmesi, hesaplanan geri kazanım katılım payı tutarının ise beyanı izleyen ikinci ayın son gününe kadar ödenmesi gerekmektedir.Buna göre Ocak 2019 ayına ilişkin Plastik […]

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Duyuru

Bilindiği üzere, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik düzenlemelerin yer aldığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 10.12.2018 tarih ve 30621 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanuna göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin […]

Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Duyurusu

Bilindiği üzere, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 1 Ocak 2019’dan itibaren kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücreti karşılığı verilecektir. Bu kapsamda, plastik poşetlerin satışı, beyanı, geri kazanım katılım payı tahsili ile […]

KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMÜ

KAĞIT GERİ DÖNÜŞÜMÜ Hazırlayan: Kutay ERTUL KAĞIDI KİM İCAT ETTİ? Ts’ai Lun adlı Çinli, kağıdı bildiğimiz şekilde yapan ilk kişiydi. MS 105 yılında, Çin’de, Ts’ai Lun, dünyanın gördüğü ilk gerçek kağıdı yapmak için paçavra, balık ağları, kenevir ve çimen kullandı. Ts’ai Lun kağıdı icat etmeden önce insanlar, eski Mısırlılar, Yunanlılar […]

ÇEVRE KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE SIFIR ATIK HAYATIMIZA NELER GETİRİYOR?

Çevre Kanunundaki Değişiklikler ve Sıfır Atık hayatımıza neler getiriyor? Dünyada atık yönetimi ve atık pazarında büyük gelişmeler yaşanırken, ülkemizde de atık toplama ve piyasaya süren yükümlülükleri konusunda köklü sistem değişiklikler gerçekleşiyor. Çin hükümetinin belirli miktarda hurda ithalatına onay vermesi dünyada toplanan geri dönüşebilir atıkların farklı pazarlara yönelmesine veya geri kazanım […]

2. Yüz Günlük Planda Çevre Bakanlığı Neler Yapacak

Toplamda 454 hedefin yer aldığı programda doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğunda 39 proje yer aldı. Hedefler arasında Kanal İstanbul Projesi imar çalışmasının devam edilmesi ve ilk 2 etabın onaya hazır hale getirilmesi, Sıfır Atık Projesi’nin uygulamaya geçtiği kamu kurumu sayısının 13 bine çıkarılması, Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları kapsamında bölgesel uyum […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 7