AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNİN KURULMASI, MALİYET ANALİZLERİ VE İŞLETİLMESİ

Serhan MADEN Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA Bir ambalaj atığı toplama ayırma tesisi kurulurken, kullanılacak makine ve ekipmanların, kurulacak yerin ambalaj atık potansiyeline uygun şekilde seçilmesi ile toplama için kullanılacak araçlarında bu parametrelere paralel olarak seçimi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, […]