ÇEVRE KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE SIFIR ATIK HAYATIMIZA NELER GETİRİYOR?

Çevre Kanunundaki Değişiklikler ve Sıfır Atık hayatımıza neler getiriyor? Dünyada atık yönetimi ve atık pazarında büyük gelişmeler yaşanırken, ülkemizde de atık toplama ve piyasaya süren yükümlülükleri konusunda köklü sistem değişiklikler gerçekleşiyor. Çin hükümetinin belirli miktarda hurda ithalatına onay vermesi dünyada toplanan geri dönüşebilir atıkların farklı pazarlara yönelmesine veya geri kazanım […]

Türktay 2018 ‘de Panelist olarak yer aldık.

“Ekonomide Atık – Atıkta Ekonomi” Ana Temasıyla 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da  düzenlenen 9. TÜRKTAY’ da Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’nde AGED Çevre ve Atık Yönetim Müdürümüz Sn. Serhan Maden panelist olarak katılım sağlamıştır. Panel konuşmalarında kağıt geri dönüşüm sanayiinin sektörel büyüklüğü, Türkiye’de geri dönüşümün genel durumu ve yapılabilecek iyileştirmelerden […]

Megawatt Ölçeğindeki Lisanssız Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) Yer Seçim Süreci, Türkiye’deki GES Örnekleri ve ÇED süreci

Megawatt Ölçeğindeki Lisanssız Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) Yer Seçim Süreci, Türkiye’deki GES Örnekleri ve ÇED süreci Sinem BECERİK, Hüseyin BÜYÜKBEKTAŞ, Serhan MADEN Özet Arazi kullanım planlaması; sosyal, ekonomik ve çevresel koşulları değerlendirerek, araziyi en iyi kullanmak adına alternatifleri sistematik şekilde ele alma ve mekâna yapılacak müdahalelere karar verme sürecidir. Araziyi […]

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin değişmesini ve bu değişimin Türkiye’ye nasıl etki edeceğini Marmara Life Bussines okuyucuları için kaleme aldı

AGED Çevre ve Atık Yönetimi Müdürü Serhan MADEN, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin değişmesini ve bu değişimin Türkiye’ye nasıl etki edeceğini Marmara Life Bussines okuyucuları için kaleme aldı. Uzun zamandır beklenen ve merak edilen Ambalaj Atıkla- rının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Öncelikle yeni yönetmeliğin ülkemizde […]

AMBALAJ ATIKLARINI NEDEN Mİ TOPLAYAMIYORUZ?

AMBALAJ ATIKLARINI NEDEN Mİ TOPLAYAMIYORUZ? Ocak 2017 tarihli REYCYCLING INDUSTRY Dergisi’nde yayımlanan makalemiz AMBALAJ ATIKLARINI NEDEN Mİ TOPLAYAMIYORUZ? başlığını taşımaktadır.Ülkemizde etkin bir geri kazanım sisteminin bulunmamasının nedenleri kategorik olarak ele alınmıştır. Yazının orijinal metni için tıklayınız. Evsel ambalaj atıklarını toplayamadığımız bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yıllardır ambalaj atıkları toplansın diye […]