Türkiye Bölgesel Atık Kağıt Geri Dönüşüm Envanter Çalışması ve Kalite Sınıflarına Göre Dağılımı

Özet   Avrupa’da kâğıt geri dönüşümü bazı ülkelerde %70-90 arasındayken genel ortalama %72 civarındadır.Türkiye’de atık geri kazanımı ve geri dönüşüm oranı kâğıtta on yıldır değişmemiş ve %50 olarak sabitlenmiştir.Bu durum kâğıt ithalatını daha önce görülmemiş seviyelere çıkarmıştır. Önceki yıllarda ortalama 50.000 – 60.000 ton/yıl olarak gerçekleşen ithalat tonajı, 2014 itibarıyla […]