Kağıt geri dönüşüm sanayii ve ithalatı

Kağıt geri dönüşüm sanayii ve ithalatı

Türk kağıt geri dönüşüm sanayii son yıllarda yaptığı yatırımlarla kağıt üretim kapasitesini 2020 itibarıyla yıllık 5 milyon tona çıkaracaktır. Bununla birlikte, ülke içerisindeki %50’lik geri kazanım oranı yatırım hızına yetişememekte ve sektör üretime devam etmek için atık kağıdı ithal etmek durumunda kalmaktadır. Değeri nispeten düşük hammaddeyi ithal edip katma değer yaratarak ihraç etmek ekonomimiz için her ne kadar çok önemli bir katkı sağlasa da, sektör olarak tercihimiz yurt içindeki kağıdın özellikle evlerden daha etkin ve temiz toplanarak temin edilmesidir.

 

Devam eden yatırımların devreye girmesiyle orta vadede yaklaşık 5 milyon ton üretim kapasitesinin yakalanması planlanan Türkiye kağıt geri dönüşüm sanayiinde, bu yıl itibarıyla üretim kapasitesi 4 milyon ton seviyesini gördü. Ancak 2020’ye kadar söz konusu üretim kapasitesini 5 milyon ton bandına taşımak isteyen kağıt geri dönüşüm sanayii için bu hedef, toplama yapan şirketlerin daha çok yatırım yapması anlamına geliyor.

 

Eğer ülke içerisinde toplama kabiliyetimizi artırmayı başarabilirsek kur kaynaklı krizlerden etkilenme yüzdemiz önemli oranda azalacaktır. Şu an yurtiçinde 2-3 milyon ton arası kağıdın halen çöp sahalarına gömüldüğünü öngörüyoruz. Yani yurtiçindeki kağıdın %50’sini toplayabiliyoruz. Amacımız toplanamayan %50 kağıdın sistem dahilinde çöpe girmeden geri kazanılmasını sağlamak olmalıdır.

Kağıt geri dönüşüm sanayiinin, ülke içinden 3.1 milyon ton atık kağıt te- min ettiği göz önüne alındığında, 3.9 milyon ton atık kağıdın deponi alanına gömüldüğü görülüyor. Üstelik sektör, hammadde yetersizliğinden dolayı 2017 yılında 750 bin ton atık kağıt ithal etmek durumunda kaldı.

Türkiye kağıt geri dönüşüm sanayiinde, olumsuz sayılabilecek bir dizi faktörün varlığına rağmen, yüzde 7.5’lik büyüme oranı yakalandı. Bu durum ise yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini bir anda artırdı. Kağıt sektörü, 2017 yılında ülke içinden toplanan 3.1 milyon ton atık kağıdı geri kazanarak, sektöre yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktardı. Geri kazanım faaliyetlerinde kullanılan bu kaynak sayesinde geri kazanım oranı yüzde 45’ten yüzde 51.4’e yükseldi.

Sektör olarak 2017 yılında yakaladığımız üretim tonajı sayesinde, yurtiçinden temin edilen atık kağıtla 52 milyon 700 bin adet ve yurtdışından ithal edilen 753 bin ton atık kağıtla 12 milyon 801 bin adet olmak üzere toplam 65 milyon 501 bin ağacın kesilmesini önledik. Hedefimiz öncelikle ülke içinde geri kazanılan kağıt oranını yüzde 50’den yüzde 70 seviyesine çekmek. Böylece, hurda kağıt ithalatını asgari düzeyde tutmuş ve daha fazla istihdam yaratma fırsatını yakalamış olacağız.

Globalde, geri kazanılmış kağıt ve karton talebi 250 milyon tonu buldu

Buna karşılık, 2017 yılı küresel ölçekte de geri kazanılmış kağıt ve karton talebinin arttığı bir yıl oldu. Öyle ki globalde geri kazanılmış kağıt ve karton talebi 2017 yılında yaklaşık 250 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu talebin 2021’e kadar ise yıllık 275 milyon tonu aşması bekleniyor. Bununla birlikte, küresel ölçekteki kağıt karton üretiminin yüzde 55’i geri kazanılmış kağıda dayanıyor. Geri kazanım oranları Kuzey Amerika’da yüzde 65, Çin’de yüzde 50, Japonya’da yüzde 80 ve Avrupa’da ortalama yüzde 78 seviyesindeyken, Türkiye’de geri kazanım oranı yüzde 50 düzeyinde.

Öte yandan, kağıt sektörünün 2017 yılında hızlı bir büyüme oranı yakalamasının temel dinamiklerinden birisi hiç şüphesiz Çin’in yürürlüğe koyduğu ‘Milli Kılıç’ politikası oldu. Küresel ölçekte, atık kağıdın bollaşmasını sağlayan bu politika sayesinde sektör, yurtiçinden yeterince elde edemediği kaynağa kavuştu. 2013 yılında uygulamaya koyduğu ‘Yeşil Çit’ politikasıyla bugünlerin sinyallerini veren Çin, ithal ettiği atık kağıt ve plastik içindeki yabancı madde oranını düşürerek, globalde kağıt ve plastik ayrıştırma kalitesinin yükselmesine dolaylı yoldan katkı sağladı.

Ülkemizde kağıt fabrikaları olarak en büyük sorunumuz yerli atık kağıdın, yani iç pazardan temin edilen atık kağıtların, kalitesinin düşük oluşudur. Gerek içerisinde üretime elverişli olmayan yabancı madde oranının fazlalığı gerekse aşırı nemli yani ıslak olması üretimde verim düşüklüğüne sebep olmaktadır. Üretim hattında bu sebeplerle yaşanan kağıt kopmaları makinaların durmasına neden olmaktadır. Kağıdın içerisinde yaklaşık %15-20 oranlarında çöp yer almaktadır. Dolayısıyla bu çöpün ayıklanması sırasında bir işgücü kaybı olmakta, ortaya çıkan çöpün bertaraf edilmesi ayrı bir maliyet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bununla birlikte, yurtdışından temin edilen atık kağıtlar çok açık biçimde yüksek kalitelidir. Atık kağıtlar ithal atık kağıtlar tamamen kağıt olarak gelmekte içerisinde en fazla %3-5 yabancı madde bulunmaktadır. Dünyada atık kağıdın Çin’in uyguladığı politika dolayısıyla bollaşması sektörümüz için eksikliği hissedilen önemli bir hammaddenin hem hacimsel açıdan hem de kalite açısından karşılanması anlamına gelmektedir. Bu da yeni yatırımlar yapmak için sektörümüze güç ve güven vermektedir.

Kaynak: AGED

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir