PPRC 2018: Kağıt ve Plastik Geri Dönüşüm Konferansı

Kaynak: AGED Malzeme geri kazanım tesisi (MRF) işletmecileri, son yıllarda tek akışlı geri dönüşümde yaptıkları değişiklikleri görüşüyorlar. Tek akışlı geri dönüşüm, her türlü evsel atığın kaldırımdaki tek bir atık tenekesine atıldığı toplama yöntemidir. Recycling Today’in Chicago’da düzenlenen Kağıt ve Plastik Geri Dönüşüm Konferansında (PPRC) konuşan RRT Design & Construction Başkanı […]

ÇİN DAHA ÇOK KAĞIDA İZİN VERİYOR ANCAK PLASTİK İÇİN YASAK DEVAM EDİYOR.

Çin hurda plastik ithalat izinleri nadir bulunmayı sürdürse de hükümet, ülkeye girişine izin verdiği geri dönüşümlü kağıt hacmini Mart ayından bu yana görülmeyen seviyelere yükseltti. Çin hükümeti genellikle iki ayda iki kez izinleri yayınlamakta ve ülkeye belirli miktarda hurda malzemenin ithalatına onay vermektedir. Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı (MEE) 18 […]

Türktay 2018 ‘de Panelist olarak yer aldık.

“Ekonomide Atık – Atıkta Ekonomi” Ana Temasıyla 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da  düzenlenen 9. TÜRKTAY’ da Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’nde AGED Çevre ve Atık Yönetim Müdürümüz Sn. Serhan Maden panelist olarak katılım sağlamıştır. Panel konuşmalarında kağıt geri dönüşüm sanayiinin sektörel büyüklüğü, Türkiye’de geri dönüşümün genel durumu ve yapılabilecek iyileştirmelerden […]

SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA

SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; r) Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek ve yönlendirmek amacıyla Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanan kurulu,   Kurulun kim tarafından kurulacağı sonraki maddelerde açıklanmış ancak bu […]

Türkiye Bölgesel Atık Kağıt Geri Dönüşüm Envanter Çalışması ve Kalite Sınıflarına Göre Dağılımı

Özet   Avrupa’da kâğıt geri dönüşümü bazı ülkelerde %70-90 arasındayken genel ortalama %72 civarındadır.Türkiye’de atık geri kazanımı ve geri dönüşüm oranı kâğıtta on yıldır değişmemiş ve %50 olarak sabitlenmiştir.Bu durum kâğıt ithalatını daha önce görülmemiş seviyelere çıkarmıştır. Önceki yıllarda ortalama 50.000 – 60.000 ton/yıl olarak gerçekleşen ithalat tonajı, 2014 itibarıyla […]

AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNİN KURULMASI, MALİYET ANALİZLERİ VE İŞLETİLMESİ

Serhan MADEN Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA Bir ambalaj atığı toplama ayırma tesisi kurulurken, kullanılacak makine ve ekipmanların, kurulacak yerin ambalaj atık potansiyeline uygun şekilde seçilmesi ile toplama için kullanılacak araçlarında bu parametrelere paralel olarak seçimi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, […]

Megawatt Ölçeğindeki Lisanssız Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) Yer Seçim Süreci, Türkiye’deki GES Örnekleri ve ÇED süreci

Megawatt Ölçeğindeki Lisanssız Güneş Enerjisi Santrallerinin (GES) Yer Seçim Süreci, Türkiye’deki GES Örnekleri ve ÇED süreci Sinem BECERİK, Hüseyin BÜYÜKBEKTAŞ, Serhan MADEN Özet Arazi kullanım planlaması; sosyal, ekonomik ve çevresel koşulları değerlendirerek, araziyi en iyi kullanmak adına alternatifleri sistematik şekilde ele alma ve mekâna yapılacak müdahalelere karar verme sürecidir. Araziyi […]

Çin Bir Ay Boyunca ABD’den Atık Kağıt Almayacak Mayıs 2018

4 Mayıs 2018 Kaynak: AGED Çin, bir ay boyunca ABD’den atık kağıt ihracatını yasaklıyor İngiltere’deki atık kağıt geri dönüşümcüleri bugün, Amerika’nın Çin’e bir ay boyunca atık/geri kazanılmış kağıt ihracatına uygulanan bir yasağın potansiyel dev sonuçlarını değerlendirdiler. Yasaklama bazı plastik ve metal maddeleri de kapsıyor. Çin tarafından Amerikan ihracatına uygulanan yasak […]

(Dünyada) Karışık kağıt çöktü Mart 2018

(Mart 2018 tarihli Recycling International Dergisi‘nden alıntılanmıştır.) Kaynak: AGED (Dünyada) Karışık kağıt fiyatları çöktü Çin’in yurtdışındaki tedarikçilerden karışık kağıt almaması nedeniyle dünyanın diğer kısımlarındaki fabrikalar bu durumdan yararlanarak piyasayı sıfıra ve hatta bazı durumlarda sıfırın da altına çekti. OCC fiyatları da hem Avrupa hem de Kuzey Amerika’da artan stokların baskısı […]

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin değişmesini ve bu değişimin Türkiye’ye nasıl etki edeceğini Marmara Life Bussines okuyucuları için kaleme aldı

AGED Çevre ve Atık Yönetimi Müdürü Serhan MADEN, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin değişmesini ve bu değişimin Türkiye’ye nasıl etki edeceğini Marmara Life Bussines okuyucuları için kaleme aldı. Uzun zamandır beklenen ve merak edilen Ambalaj Atıkla- rının Kontrolü Yönetmeliği (AAKY) 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Öncelikle yeni yönetmeliğin ülkemizde […]

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 7