TÜRKİYE’DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK TOPLAMA SİSTEMİ BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRKİYE’DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK TOPLAMA SİSTEMİ BİR MODEL ÖNERİSİ  13 Eylül 2019 Ülkemizde sürdürülebilir bir atık yönetim modeli olmaması, kaynak verimliliği, istihdam, geri dönüşüm oranları gibi birçok konuyu direkt olarak etkilemektedir. Birçok bölgede farklı yöntemlerle atıklar yönetirlerken, bu yönetimin maliyeti ikinci planda kalmaktadır. Sadece kapı önlerinde çöp görülmemesi mantığıyla yapılan atık […]

Türktay 2018 ‘de Panelist olarak yer aldık.

“Ekonomide Atık – Atıkta Ekonomi” Ana Temasıyla 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da  düzenlenen 9. TÜRKTAY’ da Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’nde AGED Çevre ve Atık Yönetim Müdürümüz Sn. Serhan Maden panelist olarak katılım sağlamıştır. Panel konuşmalarında kağıt geri dönüşüm sanayiinin sektörel büyüklüğü, Türkiye’de geri dönüşümün genel durumu ve yapılabilecek iyileştirmelerden […]

AMBALAJ ATIKLARI TOPLAMA AYIRMA TESİSLERİNİN KURULMASI, MALİYET ANALİZLERİ VE İŞLETİLMESİ

Serhan MADEN Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Ertan ARSLANKAYA Bir ambalaj atığı toplama ayırma tesisi kurulurken, kullanılacak makine ve ekipmanların, kurulacak yerin ambalaj atık potansiyeline uygun şekilde seçilmesi ile toplama için kullanılacak araçlarında bu parametrelere paralel olarak seçimi önem arz etmektedir. Bu çalışmada, […]