Çevre katılım payları düştü.

Çevre katılım payları çevre kanunu teklifinde değişti ve düşürüldü. Ayrıca mal müdürlüklerine ödenmesi öngörülen bedeller bakanlık merkez saymanlık olarak değiştirildi. üreticilerden alınması planlanlanan bu bedeller bir önceki değişiklikle piyasaya sürenden alınacağı netleşmişti. Bu bedelleri ve her firmanın piyasaya sürdüğü ambalaj miktarını her ay bildirmesi gerçekten takibi zor bir sistemi beraberinde […]