TÜRKİYE’DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK TOPLAMA SİSTEMİ BİR MODEL ÖNERİSİ

TÜRKİYE’DE DEĞERLENDİRİLEBİLİR ATIK TOPLAMA SİSTEMİ BİR MODEL ÖNERİSİ  13 Eylül 2019 Ülkemizde sürdürülebilir bir atık yönetim modeli olmaması, kaynak verimliliği, istihdam, geri dönüşüm oranları gibi birçok konuyu direkt olarak etkilemektedir. Birçok bölgede farklı yöntemlerle atıklar yönetirlerken, bu yönetimin maliyeti ikinci planda kalmaktadır. Sadece kapı önlerinde çöp görülmemesi mantığıyla yapılan atık […]

Sıfır Atık Yönetmelik Değerlendirmesi

Sıfır Atık Yönetmeliği Değerlendirmesi Merakla beklenen sıfır atık yönetmeliği 12 Temmuz tarihinde yayınlandı. Her zamanki gibi taslaktan çok farklı bir yönetmelik ortaya çıktı. Bu yönetmelik bir çatı yönetmelik olmaktan çıkartılarak sadece bir belgenin nasıl alınabileceğini anlatan bir hal almıştır.  Bazı önemli hususlar; Daha önceki taslakta, kurumlar sıfır atık belgesi aldıklarında […]

Türktay 2018 ‘de Panelist olarak yer aldık.

“Ekonomide Atık – Atıkta Ekonomi” Ana Temasıyla 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara’da  düzenlenen 9. TÜRKTAY’ da Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’nde AGED Çevre ve Atık Yönetim Müdürümüz Sn. Serhan Maden panelist olarak katılım sağlamıştır. Panel konuşmalarında kağıt geri dönüşüm sanayiinin sektörel büyüklüğü, Türkiye’de geri dönüşümün genel durumu ve yapılabilecek iyileştirmelerden […]

SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA

SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; r) Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek ve yönlendirmek amacıyla Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanan kurulu,   Kurulun kim tarafından kurulacağı sonraki maddelerde açıklanmış ancak bu […]