SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA

SIFIR ATIK YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif Tanımlar MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; r) Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu: Bu Yönetmelik doğrultusunda yürütülen çalışmaları ve uygulamaları değerlendirmek ve yönlendirmek amacıyla Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanan kurulu,   Kurulun kim tarafından kurulacağı sonraki maddelerde açıklanmış ancak bu […]